Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
2007

Złoty wiek malarstwa flamandzkiego
Rubens, Van Dyck, Jordaens...
1608-1678

08-03-2007

Komisarze: Antoni Ziemba, Hanna Benesz

 

Strona internetowa wystawy: http://www.zlotywiek.mnw.art.pl

 

Wystawa ma być głównym wydarzeniem artystycznym w Muzeum Narodowym i w Polsce w 2007 roku. Pokazane zostaną na niej wybitne dzieła malarzy flamandzkich ze zbiorów Kunsthistorisches Museum i Gemäldegalerie der Akademie w Wiedniu, Staatliche Museen w Kassel oraz czołowych muzeów polskich. Liczba eksponatów wynosi 83 obrazy (w tym 6 obrazów Rubensa, 4 van Dycka, 4 Jordaensa). Taki zestaw gwarantuje bardzo efektowny zestaw obrazów, mający stanowić bogatą i kompletną panoramę barokowego malarstwa Flandrii czasów Rubensa.


Wystawa Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordaens. 1608-1678 będzie pierwszą w Muzeum Narodowym w Warszawie  prezentacją  tej wielkiej i atrakcyjnej wizualnie szkoły malarskiej, którą cechuje realizm, zmysłowość i bujna radość życia, wyrażające się w ogromnej różnorodności tematyki, dynamizmie kompozycji,  nasyconej gamie barw i brawurowej fakturze malarskiej.


Zaprezentowane zostaną dzieła Petera Paula Rubensa i innych nie mniej słynnych mistrzów tej szkoły: Antona van Dycka, Jacoba Jordaensa, Davida Teniersa, Fransa Snydersa, Jana Fyta. Obejmie 83 przykłady portretu, malarstwa religijnego, mitologicznego i alegorycznego, scen rodzajowych, pejzażu i martwej natury ze zbiorów muzeów polskich i wiedeńskich. Obok dużych, reprezentacyjnych kompozycji o wyraźnym wpływie Rubensa,  zaprezentowany będzie też zespół mniejszych obrazów gabinetowych, poszukiwanych i cenionych tak przez dawnych jak i współczesnych kolekcjonerów. Wystawa organizowana jest we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz instytucjami wiedeńskimi – Kunsthistorisches Museum oraz Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, które udostępniają łącznie kilkanaście wybitnych dzieł Rubensa, van Dycka i innych wielkich mistrzów flamandzkich.  


Będzie to niezwykła wystawa, jaka nie miała miejsca w dotychczasowej historii muzeów polskich (wystawa malarstwa flamandzkiego  w Zamku Królewskim Antwerpia Złotego Wieku  w 1999 roku nie była pełnym przeglądem twórczości najwybitniejszych artystów flamandzkich).


W malarstwie flamandzkim tendencje epoki baroku znalazły swe najpełniejsze odbicie. Malarstwo to cechowała swobodna, często dynamiczna kompozycja i bogata paleta barw, ogromna różnorodność tematyki, realizm, zmysłowość i afirmacja życia. W XVII w. doszło tu do spojenia tendencji italianizujących, obecnych od dawna w sztuce niderlandzkiej, z nurtami rodzimymi. Kulminację tego procesu stanowi twórczość genialnego Petera Paula Rubensa (1577-1640), największego malarza flamandzkiego i jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku. Zespolił on zdobycze włoskie z tradycją flamandzką i przetworzył w spójny styl, pełen malowniczości, rozmachu i dynamiki. Sztuka ta zyskała ogromny aplauz jako oficjalny środek oddziaływania, zarówno absolutystycznej władzy regentów habsburskich jak i Kościoła rozwijającego program potrydenckiej odnowy. Rubens uprawiał wszystkie niemal gatunki malarstwa, a wpływ jego był decydujący na całokształt barokowej sztuki flamandzkiej. Wyraźnie jest on widoczny w dziełach eksponowanych na projektowanej wystawie.

 

Jednak nie tylko Rubens będzie bohaterem tej wystawy. Zostaną w niej zaprezentowani również inni, nie mniej słynni wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego: np. Anton van Dyck, Jacob Jordaens, David Teniers, Frans Snyders, Jan Fyt, Jan de Heem. Przedstawimy na niej okazałe „historie” religijne i mitologiczne oraz alegorie – razem tworzące malarstwo tzw. „wielkich tematów”. Ukażemy splendor reprezentacyjnych portretów i psychologiczną głębię portretów rodzinnych i prywatnych, malowanych przez van Dycka i innych mistrzów. Widzowie zobaczą, jak w twórczości Jordaensa i innych mistrzów wzniosłe tematy mitologiczne czy pastoralne  uzyskują rodzajowe ujęcie, mające podbijać serca zwykłych, prostych ludzi z gminu. Kolejne działy wystawy ukażą wspaniałość zmysłowo oddanych bukietów kwiatów i owoców we flamandzkich martwych naturach Jana de Heema i innych mistrzów oraz iluzję w przedstawieniach polowań i martwych naturach z myśliwskimi trofeami (np. autorstwa Fransa Snydersa i Paula de Vosa). Wzniosłość a zarazem realizm okazałych pejzaży flamandzkich będzie tematem działu, w którym zobaczymy m.in. dzieła Rubensa, Wildensa i Teniersa. Następny dział poświęcony będzie scenom rodzajowym, które z niebywałą żywiołowością i charakterystycznym komizmem ukazują barwne i malownicze życie gminu, chłopów, Cyganów (Teniers i in.).

 

Spot reklamowy

 

 

Mecenasem wystawy jest operator sieci Plus

 

Ubezpieczycielem wystawy jest Uniqa

 

 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z przewodnikiem MP3 firmy Samsung

 

 

Bilety na wystawę można nabywać w kasach Muzeum oraz za pośrednictwem sieci www.ebilet.pl i www.ticketonline.pl