Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Kolekcja

O kolekcji Muzeum Plakatu

  • Kolekcja plakatu polskiego

Zasadniczą i poniekąd obligatoryjną funkcją Muzeum  Plakatu stało się kultywowanie mitologii „polskiej szkoły plakatu”. Tym samym uzyskała ona swój matecznik i miejsce kultowe. To tutaj poddawana jest rewizji i re-interpretacji jej tradycja i dokonania. Wraz z upływem czasu weryfikacji ulega także zawartość tego pojęcia. Podejmowane są nieustające próby rewaloryzacji innych nurtów i zjawisk oraz wysiłki zmierzające do sformatowania kanonu plakatu polskiego i jego relacji wobec fenomenów dyscypliny.
Kolekcja plakatu polskiego liczy obecnie ponad 36 tys. tytułów.
 

  • Kolekcja plakatu obcego

Funkcjonowanie Muzeum Plakatu w orbicie Biennale w założeniu miało sprzyjać formowaniu kolekcji plakatu obcego z prac wystawianychm  w ramach tej imprezy. Ta zależność pozwoliła stworzyć reprezentatywny zbiór plakatów obcych, który może być uznany za ewenement w skali światowej. Nie znajduje on konkurencji w innych znanych zasobach, jeżeli chodzi o kolekcję plakatu z drugiej połowy minionego stulecia.

Kolekcja plakatu obcego liczy obecnie ponad 25 tys. tytułów.