Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
2003

Tkaniny koptyjskie. Prezentacja programu badawczego

27-04-2010

Komisarz: Katarzyna Urbaniak-Walczak


Na wystawie została zaprezentowana grupa 30 tkanin pochodzących z Egiptu,datowanych na okres od III do XIV w. Zachowane fragmentarycznie tkaniny zostały poddane w ostatnich latach gruntownym pracom konserwatorskim. Konserwacja była poprzedzona badaniami naukowymi obejmującymi m.in. badanie barwników naturalnych i zapraw metodami chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i chromatografii cieczowej (HPLC) oraz identyfikację barwników za pomocą metod spektroskopowych a także analizę jakościową składu pierwiastkowego zapraw. Prace badawcze były prowadzone w ramach projektu badawczego realizowanego przez Zbiory Sztuki Wschodniochrześcijańskiej,  Pracownię Konserwacji Tkanin i Laboratorium MN we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Pracowniami Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum-Pałacu w Wilanowie, a także konsultantami z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Torunkiu, Akadamii Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Projekt był finansowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Komitet Badań Naukowych, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, firmę PRECOPTIC (sprzęt laboratoryjny),  Ministerstwo Kultury oraz firmy: Zabytki Sp. z o.o., Getronics Polska Sp. z o.o. i Faxon Color.