Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
2008

Halina Nałęcz In Memoriam
1914 Wilno – 2008 Londyn

02-12-2008

Halina Nałęcz – malarka i kolekcjonerka zamieszkała po wojnie w Anglii – w roku 1957 otworzyła w Londynie przy Porchester Place własną galerię. Jej nazwa – Drian Galleries – utworzona od drugiego członu nazwiska słynnego klasyka abstrakcji – Pieta Mondriana – ujawniała ambicje właścicielki promującej aktualne nurty sztuki nowoczesnej. Pasja kolekcjonerska Haliny Nałęcz, jej podróże i kontakty z artystami nadały międzynarodowy charakter organizowanym wystawom, przynosząc szybko rozgłos nowej galerii. O renomie i wykraczającej poza komercję działalności Drian Galleries świadczą zorganizowane wystawy tak znanych twórców jak m.in.: Victor Vaserely, Joseph Lacasse, Cecil Stephenson. W galerii wystawiali też działający za granicą cenieni artyści polscy, m.in.: Henryk Berlewi, Tadeusz Ilnicki, Feliks Topolski, Lutka Pink, Piotr Potworowski, Franciszka i Stefan Themersonowie, Marek Żuławski.


Halina Nałęcz kontynuowała też własną karierę malarską, rozpoczętą na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wilnie po kierunkiem Michała Rouby, a zakończoną po wojnie w londyńskiej Szkole Malarstwa prowadzonej przez Mariana Bohusza-Szyszko i w paryskiej pracowni Jean-Henri Closona. Pod artystycznym pseudonimem Halima Nalecz, kreowała oryginalne bajkowe wizje kolorowego świata roślin i zwierząt, sytuujące się poza nurtami i podziałami.


Część prac zgromadzonych w ciągu działalności galerii Halina Nałęcz przekazała w roku 1977 Muzeum Narodowemu w Warszawie.


Dar zwierający 112 obrazów, 63 rzeźby i prace na papierze stanowił cenne uzupełnienie muzealnych zbiorów o dzieła współczesnych malarzy zagranicznych (głównie brytyjskich) oraz zamieszkałych w Wielkiej Brytanii artystów polskich. W roku 1983 bogaty dar otrzymało także Muzeum Narodowe w Gdańsku.


Kolekcja Nałęcz była w całości prezentowana w Muzeum Narodowym w roku 1978. Obecnie pragniemy przypomnieć dar za pomocą kilku, wybranych z kolekcji prac – ku pamięci zmarłej w tym roku donatorki.