Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Lekcje muzealne on-line

Lekcje muzealne on-line

 
Zapraszamy na lekcje muzealne na żywo. Uczniowie spotkają się z historykiem sztuki, mającym doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
Proponujemy tematy spotkań, które pomogą Państwu w realizacji programu szkolnego w dobie zdalnego nauczania. Każda lekcja będzie dopasowana do potrzeb Państwa klasy. Może mieć charakter wprowadzający, rozszerzający lub powtarzający wybrane zagadnienie.
Prosimy o przekazanie swoich preferencji i wszystkich dodatkowych informacji o klasie edukatorowi prowadzącemu zajęcia.
Podobnie jak dla Państwa, taka forma pracy jest dla nas nowością. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pozwolą udoskonalać nam lekcje online.
 
Rezerwacja zajęć krok po kroku
1. Prosimy o wybranie tematu  zajęć. 
2. Termin lekcji należy zarezerwować dzwoniąc pod nr tel. 22 629 50 60  lub + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub pisząc na adres . Rezerwacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–16.00.
3. Osoba prowadząca zajęcia prześle maila z linkiem, pod którym odbędzie się lekcja i kilkoma informacjami praktycznymi. Prosimy o rozesłanie wiadomości uczniom. W zajęciach można wziąć udział za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, tj. komputera, tabletu bądź telefonu.
 
Koszt zajęć 250 zł 
Czas trwania: ok. 45 min
 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE / KLASY IV–VIII
Plakat –  sztuka ulicy
Plakaty możemy spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To druki, które mają informować i reklamować. Niektóre z nich są jednak czymś znacznie więcej niż zwykłym afiszem. Ich piękna kolorystyka, liternictwo, połączenie przekazu i obrazu sprawia, ze zatrzymujemy się w codziennym pędzie. Artyści zapraszają nas do świata własnej wyobraźni, skojarzeń i snów interpretując historię, kulturę i codzienność. Takie plakaty docierają do odbiorców niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości języka. To sztuka dla wszystkich, sztuka ulicy. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi dziełami sztuki jakimi są plakaty i stworzenie własnych projektów.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (ogólne): I.1, I.3, I.7, II.4, IV.1, IV.2; języka polskiego (klasy IV–VI): I.2.8, 2.11. 2.12, języka polskiego (klasy VII–VIII): I.2.3, 2.6,2.7, plastyki I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, III.4, III.6.
 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Plakat jako tekst kultury. Kanon lektur szkolnych.
Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka stanowią sferę konfrontacji różnorodnych odczytań tych dzieł.  Są subiektywnym, graficznym komentarzem łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Plakaty do inscenizacji Dziadów, Kordiana, Wesela, Chłopów czy Trans-Atlantyku będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych. W dziełach najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: II 4;XXXVI 2,3; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.3, 2.4, plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne  I, II,  wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6,
 
Romantyzm na plakacie
Dramaty polskich romantyków – Dziady, Balladyna, Kordian, Nie-Boska Komedia – stanowią niewyczerpane źródło plastycznych wyzwań. Ciekawą interpretacją wizualną tych utworów są plakaty zapowiadające ich teatralne inscenizacje. Za pomocą symboli i znaków graficznych przekładają teksty literackie na plastyczne metafory.
Plakaty teatralne staną się punktem wyjścia do rozmowy o lekturach, interpretowanych ciągle na nowo, zarówno przez grafików, jak i przez kolejne pokolenia czytelników.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: II 4;XXXVI 2,3; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.3, 2.4, plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne I, II, wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6.